Akademik Teşvik       

Kongre Çağrısı

IGATE 2019′a Hoşgeldiniz.

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi 2019 (IGATE’19), 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Türkiye'nin saygın ve köklü üniversitelerinden biri olan İnönü Üniversitesi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması, ölçümü ve değerlendirilmesi, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri, aileleri ve yetiştirilmeleri, özel yeteneklilere yönelik öğretim programları ve eğitim politikaları gibi konuların yanısıra, bu seneye özel olarak "Öğrenme Güçlüğü" teması eklenmiştir. Belirtilen çalışma konularına ilgi duyan, dünyanın her yerinden akademisyen, araştırmacı ve eğitimcileri Malatya’ya davet ediyoruz.

2019 yılında ikincisi düzenlenecek olan kongremizde sizleri tekrar aramızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Davetli Konuşmacılar (Ayrıntılı Bilgi)

Atölyeler

Panel (Ayrıntılı Bilgi)
Kongre Kapsamı

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'19 (IGATE'19) aşağıda listelenen temel konular üzerinde gerçekleşen çalışmaları kapsayacaktır:


 • Özel Yetenekli Öğrenciler
  • Özel Yeteneklileri Tanılama, Ölçme ve Değerlendirme
  • Özel Yeteneklilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal Özellikleri
  • Özel Yeteneklilerin Özel Gereksinimleri
  • Özel Yeteneklilerin Aileleri ve Yetiştirilmeleri

 • Özel Yeteneklilerin Eğitimi
  • Özel Yeteneklilere Yönelik Öğretim Programları
  • Özel Yeteneklilere Yönelik Eğitim Politikaları ve Yönetimi
  • Bilim ve Sanat Merkezleri
  • Özel Yeteneklilerin Alan Eğitimi (Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Dil, Sanat, Spor, vb.)
  • Öğretmen Eğitiminde Özel Yetenekliler
  • Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
  • Özel Yeteneklilere Yönelik STEAM Eğitimi
  • Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Eğilimler

 • Zekâ ve Yetenek
  • Zekâ Teorileri
  • Üst Bilişsel Düşünme
  • Yaratıcılık
  • Eleştirel Düşünme
  • Yenilikçi Düşünme
  • Sorgulamaya Dayalı Düşünme
  • Akademik Başarı ve Yetenek

 • Öğrenme Güçlüğü
  • Disleksi
  • Disgrafi
  • Diskalkuli
  • Afazi
  • İki Kere Farklı Çocuklar

Çalışmaların Yayınlanması

Tam metin bildiriler, aşağıdaki dergilerin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak, hakem değerlendirme süreci sonunda ilgili dergilerde yayınlanacaktır.Gifted Education International: http://journals.sagepub.com/home/gei
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUEFD): http://dergipark.gov.tr/inuefd
International Journal of Academic Research in Education (IJARE): http://dergipark.gov.tr/ijare

Kayıt ve Ücretler

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Katılımcı Kayıt Ücreti
Öğretim Üyesi (Prof. Dr., Doç. Dr. & Dr. Öğr. Üyesi) "Bildirili Katılım" 400 ₺
Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Öğretmen, Lisansüstü Öğrencileri "Bildirili Katılım" 350 ₺
Lisans Öğrencisi "Bildirili Katılım" 200₺
Üçüncü ve sonraki çalışmalar için ek ücret "Bildirili Katılım" 100₺
Online Sunum "Bildirili Katılım" 200₺
Dinleyici "Bildirisiz Katılım" 200₺
Atölye Eğitimi (Katılım ücretine ek olarak katılmak istenen her atölye için birim fiyattır.) 50₺


Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 17 Temmuz 2019
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Ekim 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi İçin Son Tarih
22 Ekim 2019
Kayıt Tarihleri 17 Temmuz -
31 Ekim 2019
Kongre Programının İlan Edilmesi
25 Ekim 2019
Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin ve Şablona Uygun Olarak Sisteme Yüklenmesi İçin Son Tarih 18 Kasım 2019
Not: Kabul edilen özet bildirilerinizin "IGATE'19 Bildiri Özetleri Kitapçığı"nda yer alabilmesi için şablona uygun olarak en geç 25 Ekim 2019 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Sosyal Program

1.Darende ve Günpınar Şelalesi Turu

2.Nemrut Dağı Turu

DESTEK VEREN KURULUŞLAR


ANA SPONSORLAR


GÜMÜŞ SPONSORLAR


DİĞER SPONSORLAR