Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 17 Temmuz 2019
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 20 Ekim 2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi İçin Son Tarih
22 Ekim 2019
Kayıt Tarihleri 17 Temmuz - 31 Ekim 2019
Kongre Programının İlan Edilmesi
25 Ekim 2019
Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin ve Şablona Uygun Olarak Sisteme Yüklenmesi İçin Son Tarih 18 Kasım 2019
Not: Kabul edilen özet bildirilerinizin "IGATE'19 Bildiri Özetleri Kitapçığı"nda yer alabilmesi için şablona uygun olarak en geç 25 Ekim 2019 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.DESTEK VEREN KURULUŞLAR


ANA SPONSORLAR


GÜMÜŞ SPONSORLAR


DİĞER SPONSORLAR