Atölyeler

Atölye Kontenjanı:10-15 Kişi
Atölye Süresi: 2-3 saat
Ön-koşullar: Araştırma yöntemleri ve Bilimsel süreçler hakkında bilgi sahibi olmak

Bu atölyede, eleştirel düşünmenin bileşenlerinin güncel STEM etkileşimi ile üretilen ürünler ve üretim süreçlerine ilişkin iddiaların değerlendirilmesinde işe koşulması söz konusudur. Atölye süresince odak iddiaların test edilmesi, süreç esnasında öz-değerlendirmelerin yapılması ve sonuç olarak eleştirel düşünme profilinin ortaya konulması söz konusu olacaktır. Katılımcılar atölye sonrasında eleştirel düşünme değerlendirmesinde kullanılan iki ölçme aracının kullanımı konusunda da yetkinlik kazanmış olacaklardır.


Atölye Kontenjanı:20 Kişi
Atölye Süresi: 2 saat
Ön-koşullar:  -

Matematikte üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve sınıf içerisinde gözlemlenebilen davranış modelleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Atölye çalışması sürecinde, özellikle sınıf içinde bu çocuklara yönelik kullanılabilecek olan farklılaştırılmış matematik etkinlikleri ve bu tarz etkinliklerde bulunması gereken özelliklere değinilecektir. Örnek etkinlikler üzerinden incelemeler yapılarak ilerlenecek olan çalışma sırasında, katılımcılarla birlikte benzer etkinliklerin de üretilmesi amaçlanmaktadır.


Atölye Kontenjanı:15-20 Kişi
Atölye Süresi: 3 saat
Ön-koşullar: Öğretmen, PDR, Psikolog, Çocuk Gelişimi veya Özel Eğitim Profosyoneli Olmak

Disleksi Atölyesi 2 bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm. Tanımlama: Sınıf içinde Disleksi Risk Faktörleri taşıyan bir çocuğu gözlem ve değerlendirme ölçekleri ile nasıl tanımlayacağımız uygulamalar ile ele alınacaktır. 2. Bölüm. Müdehale: Bireysel ve grup uygulamaları çoklu duyu ve algı tabanlı ses, harf, kazanımı ve okuma, anlama egsersizleri. Kanada, İngiltere, Fransadan Örnek Sınıf İçi Uygulamalar.DESTEK VEREN KURULUŞLAR


ANA SPONSORLAR


GÜMÜŞ SPONSORLAR


DİĞER SPONSORLAR