Çalışmaların Yayınlanması


IGATE'19 tam metin kitapçığı yayınlanmıştır.
IGATE'19 bildiri özetleri kitapçığı yayınlanmıştır.

Gifted Education International: http://journals.sagepub.com/home/gei
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUEFD): http://dergipark.gov.tr/inuefd
International Journal of Academic Research in Education (IJARE): http://dergipark.gov.tr/ijare
DESTEK VEREN KURULUŞLAR


ANA SPONSORLAR


GÜMÜŞ SPONSORLAR


DİĞER SPONSORLAR